หน้าหลัก > นโยบายร้านค้า
นโยบายร้านค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าคืน

- บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีสินค้าชำรุดหรือได้รับความเสียหาย ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น หากเกินจากวันเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน

- กรณีเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าตัวเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างจากมูลค่าสินค้า แต่หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่ามากกว่าตัวเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่าง โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่มีการเปิดออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์หรือชำรุด

- ในกรณีที่บริษัทส่งสินค้าผิดชนิด หรือจำนวนไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อล่าสุดของลูกค้า ถ้าตรวจสอบแล้วทางบริษัทผิดจริง ทางเรายินดีรับผิดชอบโดยจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

- กรณีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ผิดที่ได้รับ กลับมายังบริษัท โดยสินค้าต้องไม่ถูกเปิดบรรจุภัณฑ์ และไม่มีการชำรุดใดๆทั้งสิ้น โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้

กฎการคืนเงิน
1. การคืนเงินสามารถทำได้ ภายใน 7 วันหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ Zeno collagen
2. บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
3. หากเปิดรับประทานแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี